Bijpraten & kennismaken


In coronatijd was het contact met de buitenwereld minimaal.
We hebben lang niet kunnen bijpraten met degenen die op de
wachtlijst staan. Inmiddels zijn we daarmee weer begonnen.

Ook nemen we de lijst met belangstellenden door en bekijken we
wie in aanmerking komen voor een kennismakingsgesprek.

Als nieuwe gegadigden kunnen zich momenteel alleen melden:
stellen en single-mannen jonger dan 60.
(Graag via het contactformulier.)