Voor wie?

Doelgroep

Op Popkensburg draagt iedereen een steentje bij. Er is altijd van alles te doen.

Doordeweeks kan ieder aanschuiven bij het koffie­uurtje. Af en toe or­ga­ni­seert iemand een borrel, maaltijd of andere activiteit.

We respecteren elkaars privacy.

Van bewoners wordt verwacht dat ze zich willen inzetten voor de ge­­meen­­schap. En dat ze bereid zijn zich te voegen als het algemeen belang dat vraagt.

Kennismaken

Ben je 55 jaar of ouder, zelfredzaam en heb je interesse in onze woon­ge­meen­schap?

Maak dan eens een afspraak met ons. Dat kan via het contactformulier.

NB

Kandidaten kunnen op de wachtlijst ingeschreven staan tot en met hun 69e jaar. En inschrijving op die wachtlijst gebeurt pas na een aanloopperiode met diverse gesprekken.

Wegens overweldigende belangstelling van single-vrouwen moeten we gegadigden van die categorie helaas teleurstellen.

Procedure

Als je in aanmerking komt, nodigen we je uit voor een kennis­­makings­­gesprek. We informeren je over het wonen in de woon­gemeen­schap en beantwoorden al je vragen. Ook geven we je een rond­leiding over het terrein en kun je een woning bezich­tigen.

Als dat van beide kanten bevalt, komt er een kennismaking met de hele groep.

Wil je daarna als serieuze kandidaat op de wachtlijst, dan volgt er een tweede gesprek met de pr-commissie en kun je je inschrijven. We zien je dan graag af en toe bij ons op bezoek.

Bij het vrijkomen van een woning kiezen we wie van de wachtlijst een week mag komen ‘proefwonen’ in het logeerhuis. Om het dagelijks leven op het Hof te ervaren en de bewoners al een beetje te leren kennen.

Besluit je na de logeerweek dat je inderdaad graag op Hof Popkensburg wilt komen wonen, dan wordt daarover door de bewonersgroep gestemd.

Doe de test

Gemeenschappelijk wonen, iets voor mij?

Deze vragenlijst is een hulpmiddel op weg naar een goed besluit.