Ons hof

Voor actieve 55+’ers

Wij zijn 55+’ers die genieten van het buiten­leven en actief in het leven staan.

We wonen op Walcheren, in Sint Laurens (gemeente Middel­burg). Op de buiten­­plaats waar vroeger het kasteel Popkens­­burg stond.

In 1863 werd het kasteel gesloopt en kwam er een boerderij met houten schuren. Die maakt nu deel uit van onze woon­­gemeen­schap.

Betrokken buren

Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen leven, zowel binnen als buiten Pop­kens­burg.

We delen de ver­antwoor­delijk­heid voor het onderhoud van dit histo­rische plekje. En we werken aan een sociale woon­omgeving met een positief woon­­klimaat, waar mensen oog voor elkaar hebben en respect­vol met elkaar omgaan.

Hof Popkensburg heeft geen ideo­logische grondslag.

Woningen

De woongemeenschap omvat zestien woningen. Twee daarvan zijn in de historische boerderij. De andere zijn in 1986 gebouwd. Samen met de grote schuur vormen de woningen een hofje rond de binnentuin. Voor gasten hebben we een logeerhuisje.

Lidmaatschap & huur

Wie op Hof Popkensburg komt wonen, wordt lid van de bewonersvereniging en sluit een huurcontract met de Maat­schappij van Welstand, eigenaar van de grond en gebouwen.

De maandhuur van de woningen ligt onder de huurtoeslag­grens. (Op de site van de Belastingdienst kun je zien of je voor huurtoeslag in aanmerking komt: klik.) Wel komt er iets bij voor de zonne­­panelen op de daken, en even­tueel voor een parkeerplaats in de carport.

Voor de huur van de gemeenschappe­­lijke ruimten en alle onkosten betaalt een alleen­wonende maandelijks € 76, een paar € 124.

Nieuwe huurders betalen entreegeld voor de inrichting van de gemeen­schap­­­­pe­lijke ruimten, de wasmachines, het tuingereedschap enz.